Stará tržnica hľadá trhovníkov!

Stará tržnica bude po niekoľkoročnej pauze opäť využívaná spôsobom, na ktorý ju jej názov predurčuje. Aliancia Stará Tržnica, ktorá 21. júna získala budovu na desať rokov do nájmu, do nej už od septembra vráti trhy potravinové aj komunitné.

Obhliadka priestorov

Záujemcom, ktorí sa zapájajú do výzvy na predkladanie projektov na priestory poskytujúce služby v Starej tržnici poskytujeme možnosť obhliadky priestorov v nasledujúcich termínoch a časoch:

Piatok, 26. júla o 11:00
Pondelok, 29. júla o 18:00
Utorok, 30. júla o 13:00

Svoj zaújem zúčastniť sa prehliadky a konkrétny zvolený termín nám, prosíme, oznámte emailom na [email protected]

Výzva na predkladanie projektov na prevádzky poskytujúce služby v Starej tržnici

Hlavným kritériom pri posudzovaní predložených projektov nie je ponúkaná cena, ale súlad projektu s cieľmi projektu Mestského centra Stará tržnica, ktorými sú verejnoprospešnosť, dlhodobá ekonomická udržateľnosť, unikátnosť a ekologickosť navrhovaných riešení.

Posudzovanie a výber projektu, ktorý bude realizovaný, budú prebiehať v dvoch kolách.

V oboch kolách budú projekty posudzované komisiou pozostávajúcou z členov o.z. Aliancia Stará Tržnica. Pre posúdenie technologických a ekonomických kritérií si porota prizve nezávislého experta.

Subjektom, ktoré už prejavili záujem o prevádzku priestorov poskytujúcich služby v Starej tržnici, budú podklady zaslané automaticky. Noví záujemcovia si podklady môžu stiahnuť z webovej stránky www.novastaratrznica.sk v sekcii .

Upozorňujeme záujemcov, že všetka komunikácia bude prebiehať výhradne elektronickou formou!

Deadline na doručenie dokumentov do prvého kola je polnoc 5. augusta 2013. Subjekty postupujúce do druhého kola budú o svojom postupe informované e-mailom, na adresu uvedenú v kontaktnom formulári, a to najneskôr 26. augusta 2013. Spolu s informačným e-mailom im budú zaslané aj inštrukcie ohľadom druhého kola.

Otázky o Starej tržnica – Cyklokoalícia

Čo sa vám vynorí v mysli, keď sa povie Stará tržnica?
Pod pojmom Stará Tržnica si predstavujeme miesto, aké sme našli všade na svete a ešte niečo viac. Vo všetkých metropolách totiž existuje v centre krytý trh, kde sa dajú nájsť dobré lokálne potraviny a samozrejme možnosť zajesť si niečo lokálneho významu. Podľa toho čo sledujeme v Bratislave, by sme mali mať tržnicu s pridanou hodnotou kultúry a diania viažúceho sa k lokálnym Bratislavským veciam. Sympatickejšie sú nám tržnice ktoré nemajú až tak turistický charakter a budeme radi, ak sa to bude dariť aj tej Bratislavskej.

Čo by ste v Tržnici chceli nájsť Vy?
Využívanie donášok Continue reading

Otázky o Starej tržnici – Stroon

Čo si myslí o Starej tržnici nám povedal tiež Dalibor Kocian, alias Stroon!

Čo sa Vám vynorí v mysli, keď sa povie Stará tržnica?
Trh, palacinky a Wilsonic.
To prvé ako najprirodzenejšia súčasť priestoru. To druhé ako miesto stretnutí pri jedle, pri víne. A to tretie ako nadstavbové ale prirodzené využitie priestoru.

Čo by ste v Tržnici chceli nájsť Vy?
Všetko spomenuté v prvej odpovedi a zároveň Continue reading

Otázky o Starej tržnici – Tonbogirl

O Starej tržnici s Tonbogirl.

Čo sa Vám vynorí v mysli, keď sa povie Stará tržnica?
Najprv jej minulosť. Ovocie, zelenina, bagety, ľudia pri lacnom víne, etno shop na poschodí. A nádej, že to bude v budúcnosti troška inak. Stále pre ľudí, ale s väčšou dávkou jemnocitu pre dobré veci a myšlienky.

Čo by ste v Tržnici chceli nájsť Vy?
To, čo v Bratislave dlho chýbalo, Continue reading

Pohľadnica

V spolupráci s o.z. Bratislavské rožky sa stále “vŕtame” v minulosti Starej tržnice. Chceme, aby náš projekt nadväzoval na jej históriu :)

Otázky o Starej tržnici – Ivan Ježík

Čo sa Vám vynorí v mysli, keď sa povie Stará tržnica?

Študentské roky. Ako stredoškoláci z Gamče sme dobre poznali všetky zákutia Námestia SNP. Bolo výraznou súčasťou centra. Bývali sme vtedy so šupkármi a konzervatoristami v pohrebáku na Ul. Československej armády (vtedy známy internát na dnešnej Špitálskej). Dnes je to pre mňa svojrázny priestor a výnimočná šanca.

Čo by ste v Tržnici chceli nájsť Vy?

Podujatia pre ľudí, ktorých Continue reading