História

Stará tržnica stojí na juhovýchodnom okraji niekdajšieho gotického mesta. Na vytvorenie budovy tržnice bola vypísaná súťaž, víťazný projekt Veritas je dielom architekta Endre Makay-a, no s viacerými zmenami ho realizoval mestský inžinier Gyula Laubner. Tržnica má bazilikálnu oceľovú konštrukciu, ktorá nesie znaky súdobej eklektickej architektúry.

Budovu Starej tržnice otvorili presne rok po začatí stavby – 1. novembra 1910. Od začatia prevádzky bol v budove prívod elektrického prúdu, ústredné kúrenie, vodovod, výťahy aj chladiarenská technika. O dvadsaťpäť rokov neskôr bol k budove pristavaný prechod, ktorý ju spájal s novou pasážou Elektro.

Stará Tržnica slúžila pôvodnému účelu presne pol storočia. Od roku 1960 v nej bolo vytvorené televízne štúdio a sklady pre STV. Po spoločenských a organizačných zmenách v roku 1989 sa jej vlastníkom stalo Hlavné mesto Bratislava.

O tri roky neskôr podpísalo mesto Bratislava na základe súťaže o rekonštrukciu budovy desaťročnú nájomnú zmluvu so spoločnosťou East West Capital Corporation patriacej Rudolfovi Mosnému. Rekonštrukcia mala trvať pätnásť mesiacov, no kvôli finančným problémom k nej nedošlo a budova ešte viac schátrala. Mesto od zmluvy odstúpilo a začalo financovať udržiavacie práce.

Po ukončení rekonštrukcie uzavrelo Hlavné mesto nájomnú zmluvu na prevádzku objektu so spoločnosťou SF Stará Tržnica s.r.o. Tá v budove prevádzkovala trh a rôzne prevádzky ako jedáleň, vináreň i obchody.

V roku 2006 prejavila o budovu záujem spoločnosť Respekt, ktorá žiadala prenájom tržnice na 45 rokov. K uzavretiu zmluvy nedošlo, napriek dlhom voči mestu si budovu až do konca pôvodnej zmluvy prenajímala SF Stará Tržnica. Nájom jej vypršal 14. novembra 2008 a odvtedy je budúcnosť tržnice nejasná.

Rozprávalo sa o obnovení trhu, aj o zmene účelu budovy na kultúrno-spoločenské centrum. Od roku 2009  sa v tržnici konali len občasné podujatia. Vivienne Westwoodová tu mala módnu prehliadku, uskutočnila sa tu Red Bull Freestyle show a budova poskytla tiež útočisko televíznej show Let´s Dance potom, ako ju vypovedali z PKO.

V roku 2010 predložili mestskému zastupiteľstvu návrh na využitie tržnice poslanci starého mesta Helena Doktorová a Štefan Holčík. Ich projekt rátal s navrátením trhu do budovy, no nikdy nebol zrealizovaný. O rok neskôr sa situácia otočila a predstavitelia magistrátu i mestskí poslanci začali presadzovať myšlienku, aby bola tržnica využívaná na kultúrne a spoločenské podujatia a nahradila tak stratu PKO. V roku 2012 poslanci Mestského zastupiteľstva schválili presun Starej tržnice pod správu BKIS.

 

História v číslach

  • 50 x 22 metrov Takéto boli pôvodné rozmery haly tržnice. Na výšku merala 13,5 metra a v suteréne ukrývala dokopy 130 skladov
  • 50 rokov Slúžila tržnica svojmu pôvodnému účelu
  • 1960 Od tohoto roku sa Stará tržnica stala televíznym štúdiom a skladmi pre STV
  • 390 miliónov SK Predstavovali náklady na rekonštrukciu, do ktorej bolo zahrnuté aj zrenovovanie námestia pred tržnicou
  • 5,5 milióna SK Za takýto ročný nájom chcela budovu Starej tržnice získať spoločnosť Respekt
  • 2.2.2012 Schválenie presunu Starej tržnice pod správu BKIS mestskými poslancami