Otázky a odpovede

Čo je Aliancia Stará Tržnica?

Aliancia Stará Tržnica vznikla ako občianske združenie jedenástich profesionálov z rôznych oblastí, ktorí spoločne pripravili projekt Mestské centrum Stará Tržnica. Každý člen na základe svojich schopností a skúseností vypracoval istú časť projektu, čo prináša legitimitu navrhovaným riešeniam.

Členmi sú (v abecednom poradí):

 • Gábor Bindics – zakladateľ KC Dunaj, kultúrny manažér
 • Lucia Faltínová – výkonná riaditeľka organizácie Fórum donorov, manažérka
 • Martin Giertl – právnik senior Nadácie Charty 77
 • Denisa Chylová – predsedníčka správnej rady Mladý pes n.o., organizátorka kultúrnych podujatí
 • Zora Jaurová – prezidentka Fóra kreatívneho priemyslu, kultúrna manažérka
 • Martin Jenča – zakladateľ a kreatívny riaditeľ kreatívneho štúdia Milk, grafický dizajnér a špecialista na vizuálnu komunikáciu
 • Mirka Ľachká – vedúca Európskeho kontaktného bodu Slovensko, expertka na fundraising a financovanie kultúrnych a občianskych aktivít
 • Pavol Murín – zakladateľ o.z. Hlava 98, organizátor kultúrnych podujatí
 • Illah van Oijen – zakladateľka Dobrého Trhu, umelkyňa a aktivistka
 • Matúš Vallo – iniciátor projektu Mestské zásahy, architekt
 • Barbara Zavarská – zakladateľka Dobrého Trhu, architektka

 

Aká je motivácia členov Aliancie Starej Tržnice?

Bratislavská Stará tržnica je budova s nepopierateľným historickým významom a nachádza sa v úplnom centre Bratislavy. Napriek tomu je už štyri roky pre verejnosť neprístupná. Výnimkou je pár podujatí ročne, z ktorých je ale aj tak množstvo určených len pre uzavretú skupinu ľudí. Členovia Aliancie Stará Tržnica, tak ako i mnoho Bratislavčanov a návštevníkov hlavného mesta zdieľajú pocit, že táto budova by mala byť predovšetkým otvorená verejnosti a plniť svoju spoločenskú funkciu. Keďže sa zdá, že mesto Bratislava nie je momentálne z finančných ani personálnych dôvodov schopné tržnicu sprístupniť pre verejnosť a naplniť ju spoločensky hodnotným programom, rozhodli sme sa prísť s alternatívou.

 

Aký je cieľ projektu Mestské centrum Stará Tržnica?

Cieľom je navrhnúť revitalizáciu Starej tržnice, ktorá by sa mala zmeniť na mestské centrum. Tu budú môcť obyvatelia i návštevníci Bratislavy tráviť voľný čas, navštevovať trhy alebo kultúrne podujatia. Chceme, aby tržnica znovu ožila, aby sem prichádzali ľudia a trávili tu svoj voľný čas, aby mohli ukázať turistom budovu i zvnútra a nielen cez zavreté sklenené dvere. Tento projekt nemá byť krátkodobým pokusom. Je nastavený tak, aby bol dlhodobo udržateľný a aby sa tržnica mohla stať významným stretávacím bodom na mape hlavného mesta.

 

Aké sú priority projektu?

Priority nášho návrhu môžeme zhrnúť do niekoľkých hlavných bodov:

• Multifunkčnosť

• Dlhodobá finančná udržateľnosť

• Transparentnosť

• „Zelené“ riešenia

• Verejnoprospešnosť