O projekte

Projekt revitalizácie Starej tržnice s názvom “Mestské centrum Stará tržnica” vypracovalo občianske združenie Aliancia Stará Tržnica v roku 2012. Projekt bol predložený na magistrát hlavného mesta SR Bratislava a po zapracovaní pripomienok zo strany magistrátu, poslancov mestského zastupiteľstva a verejnosti, 7. februára 2013 schválilo mestské zastupiteľstvo prenájom budovy Aliancii za účelom jeho realizácie.

Primárnym cieľom projektu je, aby sa Stará tržnica stala stretávacím bodom kultúry v meste, pričom je otvorená rôznym vekovým skupinám a poskytuje rozličné služby obyvateľom aj návštevníkom mesta.

Pri plánovaní sme dbali na to, aby bol priestor multifunkčný: na jednej strane umožňuje usporadúvať plnohodnotné trhy, na druhej strane sa môže premeniť na priestor pre koncerty, konferencie, divadelné predstavena. Ak je treba, dokáže usadiť až 653 návštevníkov.

Z hľadiska dlhodobej udržateľnosti je dôležité, aby budova mohla slúžiť meniacim sa trendom – sedem dní v týždni dokáže fungovať ako tržnica, prednášková sála alebo miesto pre podujatia.

 

Programová štruktúra

Programová štruktúra projektu stojí na troch pilieroch: mestskej kultúre, trhoch a službách.

Mestská kultúra

Počas pracovného týždňa bude tržnica slúžiť ako priestor pre organizovanie kultúrnych podujatí, zabezpečovaných z väčšej časti externými organizátormi. Prioritné sú podujatia určené širokej verejnosti a zároveň spĺňajúce podmienku, že ich možno ukončiť do desiatej hodiny večer.

Trhy

Naším cieľom je okrem podpory mestskej kultúry aj obnoviť tradíciu trhov, ktoré sa kedysi konali v interiéri a exteriéri tržnice. Trhy v Starej tržnici majú byť alternatívou voči komplexom nákupných centier a popri gastronomickej predstavia aj iné formy kultúry.

Sobotné trhy (Farmárske Trhy a Slow Food Trhy dobrých, čistých a férových potravín) vytvoria priestor pre miestnych farmárov a malovýrobcov potravín. K zákazníkom sa budú môcť priblížiť aj na sprievodných podujatiach ako sú prednášky, workshopy, besedy alebo edukačné aktivity pre všetky vekové kategórie.

Víkendové trhy majú priblížiť mesto k vidieku a tiež formovať komunity cez čerstvé, lokálne a kvalitné potraviny. Nedeľné trhy sú venované rôznym spoločenským a kultúrnym témam, atraktívnym pre všetky vekové kategórie. Pôjde o dizajnové trhy a burzy, kde sa predstavia umelci a dizajnéri, remeselníci a zberatelia zo Slovenska, ale i okolitých krajín (napr. trhy s umením a dizajnom, burzy hudobnín, starožitností, blší trh).

Víkendové trhy sú sprevádzané edukačnými aktivitami a kultúrnym programom podľa témy aktuálneho trhu (workshopy, prednášky, hry, prezentácie, kurzy varenia, jazykové kurzy, koncerty, detské predstavenia, módne prehliadky). Zámerom je formovať lokálnu komunitu, ktorá sa bude aktívne spolupodielať na sprievodných aktivitách trhu.

Služby

Miestnosti po obvode prízemia Starej tržnice, ktoré sú dostupné aj zvonku budú slúžiť ako prevádzky poskytujúce služby verejnosti. Týchto päť osobitných miestností je primárnym reprezentačným priestorom tržnice, s otváracou dobou 12 hodín denne. Pri vyberaní typov služieb, ktoré majú prevádzky poskytovať, zohľadňujeme aktuálne trendy a tiež to, aké služby v meste chýbajú.

Navrhované využitie priestorov:

 • Priestor pre rodiny s deťmi
 • Požičovňa bicyklov
 • Reštaurácia
 • Obchod s potravinami
 • Priestor pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva
 • Kaviareň
 • Škola varenia

 

O Aliancii Stará Tržnica

Aliancia Stará Tržnica združuje jedenásť profesionálov, ktorí sa spojili za účelom revitalizácie Starej tržnice v Bratislave. Členmi sú (v abecednom poradí):

 • Gábor Bindics – zakladateľ KC Dunaj, kultúrny manažér
 • Lucia Faltínová – výkonná riaditeľka organizácie Fórum donorov, manažérka
 • Martin Giertl – právnik senior Nadácie Charty 77
 • Denisa Chylová – predsedníčka správnej rady Mladý pes n.o., organizátorka kultúrnych podujatí
 • Zora Jaurová – prezidentka Fóra kreatívneho priemyslu, kultúrna manažérka
 • Martin Jenča – zakladateľ a kreatívny riaditeľ kreatívneho štúdia Milk, grafický dizajnér a špecialista na vizuálnu komunikáciu
 • Mirka Ľachká – vedúca Európskeho kontaktného bodu Slovensko, expertka na fundraising a financovanie kultúrnych a občianskych aktivít
 • Pavol Murín – zakladateľ o.z. Hlava 98, organizátor kultúrnych podujatí
 • Illah van Oijen – zakladateľka Dobrého Trhu, umelkyňa a aktivistka
 • Matúš Vallo – iniciátor projektu Mestské zásahy, architekt
 • Barbara Zavarská – zakladateľka Dobrého Trhu, architektka